XII. ročník turnaja Dunajský pohár v spoločenskej hre
Osadníci z Katanu 12. marca 2016
...

Medzi fotografiami prechádzate šípkami vpravo a vľavo na klávesnici, klikaním na šípky na veľkej fotografii na ľavom a pravom boku
alebo krútením kolieska myšky, keď ste kurzorom na fotografii.